สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โพทะเล  สกุล
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Thespesia Sol. ex Corrêa

Malvaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สิ่งปกคลุมเป็นเกล็ดหรือขนรูปดาว หูใบร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน แผ่นใบส่วนมากมีต่อมด้านล่าง ดอกขนาดใหญ่ ส่วนมากออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ริ้วประดับ 3-5 อัน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ขอบเกือบเรียบหรือหยักเป็นติ่งแหลม 5 ติ่ง ดอกรูประฆัง มี 5 กลีบ ส่วนมากมีแต้มสีเข้มที่โคน เกสรเพศผู้ติดตลอดความยาวหลอดเกสร ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก รังไข่มี 5 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียเป็นแท่ง มี 5 ริ้ว ยอดเกสรคล้ายกระบอง มี 3-5 ร่อง ผลแห้งแตกหรือไม่แตก ผนังหนา เมล็ดรูปไข่กลับ เกลี้ยงหรือมีขน

สกุล Thespesia อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Malvoideae มี 15-17 ชนิด พบทั่วไปในเขตร้อน ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ ปอลมปม T. lampas (Cav.) Dalzell & A. Gibson ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “thespesios” เกี่ยวกับสวรรค์หรือพระเจ้า หมายถึงต้นโพทะเลมักพบปลูกตามวัด


เอกสารอ้างอิง

Orwa C, A. Mutua, R. Kindt, R. Jamnadass and A. Simons. (2009). Agroforestree Database: a tree reference and selection guide version 4.0. World Agroforestry Centre, Kenya.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007). Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 295-296.