สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ปดขนแข็ง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera sarmentosa (L.) Vahl

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์รสสุคนธ์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera sarmentosa (L.) Vahl

Dilleniaceae

ไม้เถา ลำต้นและใบสาก ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ส่วนมากยาว 5-11 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนรูปลิ่มกว้าง เบี้ยว ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 25 ซม. ก้านดอกยาว 1-5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน ขอบมีขนครุย คู่นอกยาวประมาณ 2 มม. 3 กลีบในยาว 4-5 มม. ติดทน ดอกสีขาว มี 3 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 3.5 มม. เกสรเพศผู้ยาว 3-4 มม. ส่วนมากมีคาร์เพลเดียว เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ผลยาว 0.6-1 ซม. ปลายเป็นจะงอยยาว 2-5 มม. ส่วนมากมีเมล็ดเดียว เมล็ดรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. เยื่อหุ้มเมล็ดที่โคน ยาวได้ถึง 5 มม. สีแดงอมส้ม

พบที่อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ไห่หนาน ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบกระจายตามป่าชายหาดและชายป่าดิบชื้น ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร มีความผันแปรสูง บางครั้งแยกเป็นหลายชนิดย่อย

ชื่อพ้อง  Delima sarmentosa L.

ชื่ออื่น   ปดขนแข็ง (สุราษฎร์ธานี, ภาคตะวันตกเฉียงใต้); รสสุคนธ์ (ทั่วไป)

รสสุคนธ์: T. sarmentosa ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงอมส้ม จักชายครุย (ภาพ: บางเบิด ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 105-108.

Zhang, Z. and K. Kubitzki. (2007). Dilleniaceae. In Flora of China Vol. 12: 331.