สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เถากะปดใบเลื่อม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

เสาวรส
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

บอระคน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

ปดเลื่อน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

ปดคาย
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

ปดน้ำมัน
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

ปะละ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

มะตาดเครือ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

ย่านปด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

รสสุคนธ์ขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์รสสุคนธ์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ไม้เถา ลำต้นและใบสากเล็กน้อย ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ส่วนมากยาว 6-10 ซม. ปลายมนหรือกลม โคนแหลมหรือมน ก้านใบยาว 0.7-1 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกยาว 3-7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ คู่นอกยาวประมาณ 5 มม. 3 กลีบในยาวประมาณ 7 มม. ติดทน ดอกสีขาวหรืออมชมพู มี 3 กลีบ รูปไข่แคบ ๆ ยาวประมาณ 5 มม. เกสรเพศผู้ยาวกว่ากลีบเลี้ยง มี 2-3 คาร์เพล เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย ผลยาว 7-8 มม. ปลายเป็นจะงอย ยาว 2-3 มม. มี 1-2 เมล็ด เมล็ดรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. เยื่อหุ้มเมล็ดที่โคน ยาวได้ถึง 6 มม.

พบที่กัมพูชา เวียดนาม ในไทยพบกระจายแทบทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามชายป่า ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่อพ้อง  Tetracera sarmentosa (L.) Vahl var. loureiri Finet & Gagnep.

ชื่ออื่น   เถากะปดใบเลื่อม (ประจวบคีรีขันธ์); บอระคน (ตรัง); ปดคาย (สุราษฎร์ธานี); ปดน้ำมัน (ปัตตานี); ปดเลื่อน (สุราษฎร์ธานี); ปะละ (มาเลย์-นราธิวาส); มะตาดเครือ (กรุงเทพฯ); ย่านปด (นครศรีธรรมราช); รสสุคนธ์, รสสุคนธ์ขาว (กรุงเทพฯ); สะปัลละ (มาเลย์-นราธิวาส); สุคนธรส, เสาวรส (กรุงเทพฯ); อรคนธ์ (ตรัง)

รสสุคนธ์: T. loureiri กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดทน มี 2-3 คาร์เพล เกลี้ยง ปลายผลเป็นจะงอย (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hoogland, R.D. (1972). Dilleniaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(2): 105-108.

Zhang, Z. and K. Kubitzki. (2007). Dilleniaceae. In Flora of China Vol. 12: 331.

สะปัลละ
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

สุคนธรส
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์

อรคนธ์
วันที่ 28 เมษายน 2560

Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib

Dilleniaceae

ดูที่ รสสุคนธ์