สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เปียแคร้
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

แหนแดง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

แฮ้น
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

ขี้มอด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

ตาโหลน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

ตีนนก
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี

ประคำขี้ควาย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณีสกุณี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดหรือเป็นร่องตื้น มีขนสั้นนุ่มประปรายตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แกนช่อดอก ใบประดับ กลีบเลี้ยงด้านนอก จานฐานดอก และผล ใบรูปไข่กลับหรือแกมรูปใบหอก ยาว 6-13 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเหนียว ด้านล่างมีนวลสีน้ำตาลเทา เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1-4 ซม. มีต่อมนูนหนึ่งคู่เหนือกึ่งกลางก้านใบ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 8-16 ซม. มีกลิ่นเหม็น ใบประดับรูปเส้นด้ายขนาดเล็ก ร่วงเร็ว หลอดกลีบเลี้ยงยาว 0.5-0.8 มม. ไม่มีสันตามยาว กลีบยาว 1-1.5 มม. ด้านในมีขนยาวประปราย ปลายกลีบโค้งเข้า เกสรเพศผู้ยาว 3-4 มม. จานฐานดอกจักเป็นพู ก้านยอดเกสรเพศเมียยาว 3.5-4 มม. มีขน ผลผนังชั้นในแข็ง รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม มี 2 ปีก กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 3.5-5 ซม. รวมปีก ด้านล่างมีสัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมอ, สกุล)

พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า และท้องไร่ท้องนา ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่อพ้อง  Gimbernatia calamansanai Blanco

ชื่ออื่น   ขี้มอด (นครปฐม); ตาโหลน (สตูล); ตีนนก (จันทบุรี, ตราด); ประคำขี้ควาย (ภาคใต้); เปียแคร้ (เขมร-จันทบุรี); สกุณี, สัตคุณี (ราชบุรี); แหนแดง (ภาคเหนือ); แฮ้น (ชุมพร, นครสวรรค์)

สกุณี: ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ผลมีปีก 2 ปีก (ภาพ: นครนายก - สุคิด เรืองเรื่อ)

เอกสารอ้างอิง

Nanakorn, W. (1985). The genus Terminalia (Combretaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 15: 83-85.

สัตคุณี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe

Combretaceae

ดูที่ สกุณี