สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เชือก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

เซียก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

เซือก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

กอง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

คลี้
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

จะลีก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้ารกฟ้า
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. เปลือกแตกเป็นร่องลึก ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลม โคนมน เบี้ยว แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มด้านล่าง ต่อม 1 คู่ บนแผ่นใบด้านล่าง ต่อมมีก้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 มม. เส้นแขนงใบข้างละ 10-16 เส้น เรียงขนานกัน ก้านใบยาว 1-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดแยกแขนง ยาวได้ถึง 15 ซม. ดอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ไม่มีกลีบดอก กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ด้านในมีขนยาว เกสรเพศผู้ยาว 3-4 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ผลมี 5 ปีก หนา กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 4-6 ซม. รวมปีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ สมอ, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-1000 เมตร ส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเปลือกมีสรรพคุณฆ่าเชื้อรา ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ำตาลในเลือด

ชื่ออื่น   กอง (สงขลา, ภาคเหนือ); คลี้ (ส่วย-สุรินทร์); จะลีก (เขมร-บุรีรัมย์); เชือก (สุโขทัย); เซียก, เซือก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); รกฟ้า (ภาคกลาง); สะพิแคล่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); ฮกฟ้า (ภาคเหนือ)

รกฟ้า: เปลือกแตกเป็นร่องลึก โคนใบมน เบี้ยว ต่อมมีก้าน 1 คู่ บนแผ่นใบด้านล่าง ผลมี 5 ปีก (ภาพบนซ้าย: ลี้ ลำพูน, ภาพบนขวา: ตาก - ราชันย์ ภู่มา; ภาพล่าง: ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Nanakorn, W. (1985). The genus Terminalia (Combretaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 15: 97.

สะพิแคล่
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า

ฮกฟ้า
วันที่ 28 เมษายน 2560

Terminalia alata B. Heyne ex Roth

Combretaceae

ดูที่ รกฟ้า