สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ปอทะเล  สกุล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Talipariti Fryxell

Malvaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น หูใบขนาดใหญ่หุ้มตา ร่วงเร็ว ทิ้งรอยชัดเจน ใบเรียงเวียนเส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ มีต่อมตามซอกใบ ช่อดอกออกตามซอกใบ มีดอกเดียวหรือหลายดอก ริ้วประดับจักตื้น ๆ หรือเรียวยาว ส่วนมากมี 5-10 อัน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย มี 5 กลีบ ดอกรูประฆัง โคนกลีบด้านในมักมีสีเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสร สั้นกว่ากลีบดอก ปลายแยกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ ก้านเกสรเพศเมียยาวเลยเส้าเกสร ยอดเกสรจัก 5 พู เป็นตุ่ม ผลแห้งแตกเป็น 5 ซีก ดูคล้ายมี 10 ช่อง ด้านนอกมีขน เมล็ดจำนวนมาก รูปคล้ายไต

สกุล Talipariti แยกมาจากสกุล Hibiscus จากลักษณะของหูใบ ผลแห้งแตกเป็น 5 ซีก ดูคล้ายมี 10 ช่อง และโครโมโซมจำนวนมาก มี 22-23 ชนิด ส่วนมากพบในอเมริกาเขตร้อน แอฟริกา เอเชียรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลี ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะตามชายฝั่งทะเล ในไทยมี 4 ชนิด ซึ่งย้ายมาจากสกุล Hibiscus ชื่อสกุลหมายถึงพืชหลายชนิดในสกุล Talipariti เคยอยู่ภายใต้สกุล Pariti หรือ Paritium


เอกสารอ้างอิง

Fryxell, P.A. (2001). Talipariti (Malvaceae), a segregate from Hibiscus. Contributions from the University of Michigan Herbarium. Vol. 23: 225-270.

Phuphathanaphong, L., P. Siriruksa and G. Nuvongsri. (1989). The genus Hibiscus in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 18: 43-79.

Tang, Y., M.G. Gilbert and L.J. Dorr. (2007) Malvaceae. In Flora of China Vol. 12: 288.