สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ว่านสีลากลีบผอม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Tainia speciosa Blume

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปกระสวย ยาว 2.5-5 ซม. ใบรูปใบหอก ยาว 6-20 ซม. ก้านใบยาว 7-21 ซม. ใบพับจีบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกจากเหง้า ตั้งตรง ยาว 16-50 ซม. แกนช่อยาวได้ถึง 27 ซม. มี 1-11 ดอก ใบประดับรูปใบหอก ยาว 2-3 ซม. ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน มักมีเส้นกลีบสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบ ปลายเรียวแหลมคล้ายหาง กลีบเลี้ยงบนยาว 4-5 ซม. กลีบข้างยาวกว่าเล็กน้อย กลีบดอกยาว 3-3.7 ซม. กลีบปากรูปใบหอก ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลางแผ่นกลีบมีสันนูน 1-3 สัน โคนมีเดือยสั้น ๆ ยาวประมาณ 2 มม. เส้าเกสรยาวประมาณ 5.5 มม. ก้านดอกรวมรังไข่ ยาว 1-1.8 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ปัตตานี ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 250-1300 เมตร

สกุล Tainia Blume มีประมาณ 32 ชนิด พบในอินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวกินี ทางตอนบนของออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมี 10 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “tainia” สายรัดผมหรือริบบิ้น ตามลักษณะของใบและกลีบดอก

ว่านสีลากลีบผอม: ดอกสีขาวอมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบ ปลายเรียวแหลมคล้ายหาง กลีบปากรูปใบหอก กลางแผ่นกลีบมีสันนูน (ภาพ: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - นัยนา เทศนา)

เอกสารอ้างอิง

Pedersen, H.Æ. (2014). Orchidaceae (Tainia). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 633-647.