สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดีทิง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Tacca plantaginea (Hance) Drenth

Dioscoreaceae

ดูที่ หนวดเสือ

ผักคี๊ปา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Tacca plantaginea (Hance) Drenth

Dioscoreaceae

ดูที่ หนวดเสือหนวดเสือ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Tacca plantaginea (Hance) Drenth

Dioscoreaceae

ไม้ล้มลุก เหง้ารูปทรงกระบอกสั้น ๆ ใบรูปใบหอก ยาว 10-35 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว เรียวสอบตามก้านใบคล้ายปีกจรดกาบ<ฝb> ก้านใบยาว 5-30 ซม. ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม มี 1-6 ช่อ<ฝb> ช่อสั้นหรือยาวได้ถึง 25 ซม. แต่ละช่อมี 6-20 ดอก กลีบประดับ 2 คู่ เรียงตรงข้ามสลับฉาก<ฝb> รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม สีเขียวอมขาว มีสีม่วงอ่อนแซม คู่นอกยาว 1-3 ซม. คู่ในยาว 0.5-2.5 ซม. กลีบประดับรูปเส้นด้าย มี 6-20 อัน<ฝb> สีอ่อนกว่ากลีบประดับ ยาวได้ถึง 8 ซม. ดอกสีเขียวขาวอมม่วง หลอดกลีบสั้น กลีบรวม 6 กลีบ ปลายงุ้ม ติดทน<ฝb> วงนอกรูปสามเหลี่ยมหรือรูปใบหอก ยาว 0.5-1 ซม. กลีบวงในรูปไข่ ยาวประมาณ 5 มม. ผลรูปรีแกมสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.6-1 ซม. แห้งแตกเป็น 3 ส่วน จรดโคน<ฝb> เมล็ดรูปขอบขนานคล้ายครึ่งวงกลม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ว่านค้างคาว, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ เวียดนาม และลาว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ แทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นริมลำธารหรือที่ชื้นแฉะ ในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-600 เมตร ทั้งต้นมีสรรพคุณลดการอักเสบ

ชื่อพ้อง  Schizocapsa plantaginea Hance, S. guangxiensis P. P. Ling & C. T. Ting

ชื่ออื่น   ดีทิง (พิษณุโลก); ผักคี๊ปา (แพร่); หนวดเสือ (สระบุรี)

หนวดเสือ: โคนใบเรียวสอบตามก้านใบคล้ายปีกจรดกาบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม กลีบประดับรูปเส้นด้ายมี 6-20 อัน กลีบรวมวงนอกรูปสามเหลี่ยม วงในรูปไข่ขนาดเล็ก ผลแห้งแตกเป็น 3 ส่วน จรดโคน (ภาพ: ท่าสองยาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Taccaceae (Schizocapsa plantaginea). In Flora of Thailand Vol. 6(1): 5.

Ting, C.C. and K. Larsen. (2000). Taccaceae (Schizocapsa plantaginea). In Flora of China Vol. 24: 274-275.