สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เนระพูสีไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

กลาดีกลามูยี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

คลุ้มเลีย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

ดีงูหว้า
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

ดีปลาช่อน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

นิลพูสี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

มังกรดำ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

ม้าถอนหลัก
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

ละเบ๊าะบูเก๊ะ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาวว่านค้างคาว
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ไม้ล้มลุก ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 20-60 ซม. ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนแหลม เบี้ยวเล็กน้อย ก้านใบยาว 15-30 ซม. รวมกาบใบ ช่อดอกมี 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 70 ซม. แต่ละช่อมี 4-25 ดอก ใบประดับมี 2 คู่ ไร้ก้าน สีเขียวอ่อนอมม่วงหรือสีอมม่วงน้ำตาล คู่นอกรูปไข่ รูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 6 ซม. คู่ในรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ยาว 7-14 ซม. ใบประดับย่อยมี 5-25 อัน สีอ่อนกว่าใบประดับ ยาว 10-25 ซม. หลอดกลีบสั้น กลีบสีม่วงอมน้ำตาล รูปใบหอก ยาว 0.5-1.2 ซม. ก้านดอกยาว 2-3.5 ซม. ผลสดมีหลายเมล็ด รูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม มีสันกลาง สีน้ำตาลม่วง เมล็ดรูปคล้ายไต

พบที่อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ จีน พม่า ลาว เวียดนาม และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร บางครั้งพบเป็นไม้ประดับ

ชื่อสามัญ  Bat flower, Cat’s whiskers

ชื่ออื่น   กลาดีกลามูยี (มาเลย์-ปัตตานี); คลุ้มเลีย, ว่านหัวฬา (จันทบุรี); ดีงูหว้า (ภาคเหนือ); ดีปลาช่อน (ตราด); นิลพูสี (ตรัง); เนระพูสีไทย (ภาคกลาง); มังกรดำ (กรุงเทพฯ); ม้าถอนหลัก (ชุมพร); ละเบ๊าะบูเก๊ะ (มาเลย์-ยะลา); ว่านค้างคาว (ทั่วไป); ว่านพังพอน (ยะลา)

ว่านค้างคาว: ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ใบประดับขนาดใหญ่ 2 คู่ ไร้ก้าน ใบประดับย่อยรูปเส้นด้ายจำนวนมาก ผลรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยม มีสันกลาง (ภาพช่อดอก: กาญจนบุรี - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Taccaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 1-9.

Ting, C.C. and K. Larsen. (2000). Taccaceae. In Flora of China Vol. 24: 274.

ว่านพังพอน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว

ว่านหัวฬา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Tacca chantrieri André

Dioscoreaceae

ดูที่ ว่านค้างคาว