สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พุดใต้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Tabernaemontana macrocarpa Jack

Apocynaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 7-40 ซม. ปลายกลมหรือแหลมสั้น ๆ แผ่นใบค่อนข้างหนา ด้านล่างมีนวล ก้านใบยาว 1-4 ซม. ช่อดอกยาว 7-20 ซม. ดอกบานตอนกลางคืน กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายกลม ยาว 3-6 มม. ขอบมีขนอุย หลอดกลีบดอกยาว 1-2 ซม. ไม่บิดเป็นเกลียว ด้านในมีขนประปรายโดยเฉพาะรอบ ๆ เกสรเพศผู้ กลีบดอกยาว 1.5-3 ซม. เกสรเพศผู้ติดใต้กึ่งกลางหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 2.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยาว 2-4.5 มม. รวมยอดเกสร ผลรูปกลมหรือรี เบี้ยว ยาว 8-16 ซม. ก้านมีข้อ เมล็ดจำนวนมาก รูปรี เบี้ยว ยาว 1.2-1.6 ซม. มีสันตามยาว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พุดฝรั่ง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา สุมาตรา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ และภาคใต้ของไทยที่ระนอง สุราษฎร์ธานี ยะลา ขึ้นใต้ร่มเงาตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 600 เมตร

พุดใต้: แผ่นใบค่อนข้างหนา มีนวลด้านล่าง ผลออกเป็นคู่ เบี้ยว มีสันตามยาว ก้านผลมีข้อ (ภาพ: เบตง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 32.