สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตากะปอ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia calcicola Kerr

Gentianaceae

ดูที่ หญ้าดอกลายหญ้าดอกลาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia calcicola Kerr

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 1-3 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4-5 กลีบ ก้านดอกยาว 1.5-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 4-5 มม. ปลายแหลม ดอกสีขาว มีริ้วยาวสีม่วง กลีบรูปไข่ ยาว 0.7-1.3 ซม. ปลายแหลม ขอบเว้าเล็กน้อย โคนมีต่อมน้ำต้อย 2 ต่อม ล้อมรอบด้วยขนยาวประมาณ 0.7 มม. ยกเว้นที่โคนต่อม เกสรเพศผู้เท่าจำนวนกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาว 3-5 มม. อับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ผลรูปขอบขนาน ยาว 5-8.5 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยอินทนนท์ และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูนหรือทุ่งหญ้า ความสูง 2000-2100 เมตร

ชื่ออื่น   ตากะปอ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); หญ้าดอกลาย (ทั่วไป)

หญ้าดอกลาย: S. calcicola กลีบดอกรูปไข่ มีลายเป็นริ้วสีม่วง โคนกลีบมีต่อมน้ำต้อย 2 ต่อม ล้อมรอบด้วยขนสั้น (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Ho, T.N. and J. Pringle. (1995). Gentianaceae. In Flora of China Vol. 16: 116.

Uboncholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 90-92.