สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ผักหอมโคก
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don

Gentianaceae

ดูที่ หญ้าดีควาย

หญ้าดอกลาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don

Gentianaceae

ดูที่ หญ้าดีควาย

หญ้าดีแฟน
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don

Gentianaceae

ดูที่ หญ้าดีควายหญ้าดีควาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don

Gentianaceae

ไม้ล้มลุก สูง 30-80 ซม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2-6 ซม. ปลายแหลม โคนสอบ ไร้ก้าน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 4 กลีบ ก้านดอกยาว 3-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 6-8 มม. ปลายแหลม มีเส้นกลีบ 1-3 เส้น ดอกสีขาวอมม่วง มีจุดสีม่วงเข้มกระจาย กลีบรูปรี ยาว 4-6.5 มม. ปลายแหลม ขอบเว้าเล็กน้อย โคนกลีบมีต่อมน้ำต้อย 1 ต่อม มีเกล็ดเป็นแผ่นกลมรอบ ขอบจักชายครุยสั้น ๆ เกสรเพศผู้ 4 อัน ก้านเกสรยาว 2.5-4 มม. อับเรณูรูปรี ยาว 1-2 มม. ผลรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 4-8 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าดอกลาย สกุล)

พบที่อินเดีย ภูฏาน พม่า จีน และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 200-1000 เมตร แยกเป็น var. pulchella (D. Don) Burkill ในดอกบานกลีบเลี้ยงสั้นกว่ากลีบดอก พบที่อินเดีย ภูฏาน จีน และเนปาล

ชื่ออื่น   ผักหอมโคก, หูกระต่ายโคก (เลย); หญ้าดอกลาย, หญ้าดีควาย, หญ้าดีแฟน (เชียงใหม่)

หญ้าดีควาย: กลีบเลี้ยงยาวเท่า ๆ หรือยาวกว่ากลีบดอก กลีบดอกมีจุดสีม่วงเข้ม โคนกลีบมีต่อมน้ำต้อย 1 ต่อม มีเกล็ดเป็นแผ่นกลมรอบ ขอบจักชายครุยสั้น ๆ (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Ho, T.N. and J. Pringle. (1995). Gentianaceae. In Flora of China Vol. 16: 116.

Uboncholaket, A. (1987). Gentianaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 90-91.

หูกระต่ายโคก
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Swertia angustifolia Buch.-Ham. ex D. Don

Gentianaceae

ดูที่ หญ้าดีควาย