สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าแม่มด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Striga asiatica (L.) Kuntze

Orobanchaceae

ไม้ล้มลุก สูง 10–30 ซม. มีขนหยาบทั่วไป ส่วนมากไม่แตกกิ่ง ใบรูปแถบ ยาว 0.5–2 ซม. หรือลดรูป ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือคล้ายช่อเชิงลด มีใบประดับคล้ายใบ ใบประดับย่อยรูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 5–8 มม. มีสัน 10 สัน กลีบแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง รูปใบหอก ปลายแหลมยาว ดอกสีเหลืองหรือแดง หลอดกลีบดอกยาว 1–1.3 ซม. ด้านนอกมีขนต่อม กลีบบนรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 3 มม. กลีบล่างรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ขอบมีขน ผลรูปไข่หรือเกือบกลม ยาว 2–3 มม. มีกลีบเลี้ยงหุ้ม

พบที่แอฟริกา และเอเชียเขตร้อน ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้า หรือลานหิน ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร ทั้งต้นมีสรรพคุณฆ่าพยาธิ

ชื่อพ้อง  Buchnera asiatica L.

ชื่อสามัญ  Witch weed

หญ้าแม่มด: ใบรูปแถบ หรือลดรูปคล้ายเกล็ด ดอกสีเหลืองหรือแดง (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา, ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Hong, D., H. Yang, C.L. Jin, M.A. Fischer, N.H. Holmgren and R.R. Mill. (1998). Scrophulariaceae. In Flora of China Vol. 18: 88.

Yamazaki, T. (1990). Scrophulariaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(2): 231–233.