สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กะเพียด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Stemona collinsiae Craib

Stemonaceae

ดูที่ หนอนตายหยาก3

ปงช้าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Stemona collinsiae Craib

Stemonaceae

ดูที่ หนอนตายหยาก2

ปุงช้าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Stemona collinsiae Craib

Stemonaceae

ดูที่ หนอนตายหยาก3หนอนตายหยาก2
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Stemona collinsiae Craib

Stemonaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 60 ซม. ใบเรียงเวียน รูปไข่ ยาว 11-15 ซม. โคนรูปหัวใจ เส้นแขนงใบ 11-17 เส้น ก้านใบยาว 5-15 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ช่อช่วงโคนมักไร้ก้าน ช่วงปลายอาจยาวได้ถึง 4.5 ซม. ส่วนมากมีดอกเดียว หรือมีได้ถึง 8 ดอก ใบประดับยาวประมาณ 1 มม. ดอกสีเขียวอมขาวหรืออมชมพู ก้านดอกยาว 0.5-3 ซม. กลีบรวมรูปไข่แคบ กว้าง 0.5-1 มม. ยาว 1.3-2 ซม. กลีบคู่ในกว้างกว่าคู่นอกเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาว 1-1.7 ซม. รวมปลายแกนอับเรณูรูปไข่แคบกว่าอับเรณูเล็กน้อย ไม่มีรยางค์ ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1 มม. ผลรูปรี ยาว 2-2.5 ซม. มี 3-6 เมล็ด สีชมพูเข้ม เรียว ยาว 1-1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือปุง, สกุล)

พบที่ลาว ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ภาคตะวันออกที่นครราชสีมา ภาคกลางที่สระบุรี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่สระแก้ว ชลบุรี ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร น้ำสกัดจากรากใช้เป็นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช

ชื่ออื่น   ปงช้าง (ภาคเหนือ); หนอนตายหยาก (ภาคกลาง)

หนอนตายหยาก: S. collinsiae ใบเรียงเวียน โคนรูปหัวใจ ช่อดอกออกตามซอกใบ ส่วนมากมีดอกเดียว กลีบรวม 4 กลีบ ปลายแกนอับเรณูรูปไข่แคบ ผลรูปรี (ภาพ: เลย - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 80, 91-94.