สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โป่งมดง่าม
วันที่ 30 มกราคม 2560

Stemona burkillii Prain

Stemonaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 1 ม. ใบเรียงเวียน รูปไข่กว้าง ยาว 9-17 ซม. โคนรูปหัวใจ เส้นแขนงใบออกจากโคน 11-19 เส้น ก้านใบยาว 4-17 ซม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ก้านช่อยาว 1.5-4.5 ซม. มี 1-4 ดอก ใบประดับยาว 2-6 มม. ดอกสีน้ำตาลอมแดง ก้านดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบรวมรูปใบหอก ปลายแหลม กว้าง 3-5 มม. ยาว 1.5-2.2 ซม. พับงอกลับ เกสรเพศผู้ยาว 1.8-2 ซม. รวมปลายแกนอับเรณูรูปลิ่มแคบ บางครั้งมีรยางค์คล้ายเดือยขนาดเล็ก ผลรูปรี ยาว 2.5-3.5 ซม. มี 3-5 เมล็ด สีชมพูเข้ม เรียว ยาว 1-1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือปุง, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบมากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพชรบูรณ์ ภาคกลางที่สระบุรี ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่ออื่น   ปงมดง่าม, โป่งมดง่าม (เชียงใหม่, ภาคเหนือ)

โป่งมดง่าม: ใบเรียงเวียน โคนรูปหัวใจ เส้นแขนงใบออกจากโคน 11-19 เส้น ดอกสีน้ำตาลอมแดง กลีบพับงอกลับ ปลายแกนอับเรณูรูปลิ่มแคบ กลีบรวมติดทนในผล (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก; ภาพใบ - ราชันย์ ภู่มา, ภาพดอกและผล - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Duyfjes, B.E.E. and P. Inthachub. (2011). Stemonaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 77-80.

ปงมดง่าม
วันที่ 30 มกราคม 2560

Stemona burkillii Prain

Stemonaceae

ดูที่ โป่งมดง่าม