สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เจ๊กจับกบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

เดือยงู
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

พระอินทร์โปรย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียวพันงูเขียว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ไม้ล้มลุก อาจสูงได้ถึง 2 ม. ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปไข่ ยาว 3-10 ซม. โคนเรียวสอบเป็นก้านใบ ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 50 ซม. ใบประดับบาง รูปไข่ ยาวประมาณ 5 มม. ปลายเรียวแหลม กลีบเลี้ยงบาง ยาวประมาณ 6 มม. ปลายแยกเป็น 4 กลีบขนาดเล็ก ดอกรูปดอกเข็ม สีม่วงอมน้ำเงิน หลอดกลีบยาวประมาณ 8 มม. ปากหลอดมีขนยาว มี 5 กลีบ รูปกลม ยาวเท่า ๆ หลอดกลีบ เกสรเพศผู้ 2 อัน ลดรูป 2 อัน ติดใกล้จุดกึ่งกลางหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูสั้น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 6 มม. ผลแห้งแยกเป็น 2 ซีก มีกลีบเลี้ยงหุ้ม แต่ละซีกมีเม็ดเดียว

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ขึ้นเป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน มีสรรพคุณแก้การอักเสบ ความดัน หอบหืด แผลเรื้อรัง

สกุล Stachytarpheta Vahl มีประมาณ 95 ชนิด ส่วนใหญ่พบในอเมริกาเขตร้อน ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “stachys” ช่อดอกแบบช่อเชิงลด และ “tarphys” แน่น ตามลักษณะของช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีดอกหนาแน่น

ชื่อพ้อง  Verbena jamaicensis L.

ชื่อสามัญ  Blue porterweed, Common snake weed, Jamaica vervain

ชื่ออื่น   เจ๊กจับกบ (ตราด); เดือยงู, พระอินทร์โปรย (ชุมพร); พันงูเขียว (ภาคกลาง); ลังถึ่งดุ้ก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); สารพัดพิษ, สี่บาท (ภาคกลาง); หญ้าหนวดเสือ (ภาคเหนือ); หญ้าหางงู (ภาคใต้)

พันงูเขียว: ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ดอกสีม่วงอมน้ำเงิน รูปดอกเข็ม ปากหลอดมีขนยาว (ภาพ: กรุงเทพฯ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Atkins, S. (2010). Verbenaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(2): 262-263.

ลังถึ่งดุ้ก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

สารพัดพิษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

สี่บาท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

หญ้าหนวดเสือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว

หญ้าหางงู
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl

Verbenaceae

ดูที่ พันงูเขียว