สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระดุมทองเลื้อย
วันที่ 9 มีนาคม 2559

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

Asteraceae

ไม้ล้มลุกทอดนอน มีขนสั้นแข็งกระจาย ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาว 3-10.5 ซม. ส่วนมากจัก 3 พู ขอบจัก เส้นแขนงใบเส้นล่างยาวและนูนชัด ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ก้านช่อยาวได้ถึง 14 ซม. วงใบประดับสีเขียว 12-15 ใบ เรียง 2 ชั้น ดอกวงนอกเพศเมีย รูปลิ้น ยาว 1-1.5 ซม. ปลายจัก 3 พูตื้น ๆ วงในสมบูรณ์เพศ กลีบเชื่อมติด ยาว 4.5-5.5 มม. ปลายจัก 5 พู เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลแห้งเมล็ดล่อน สีดำ ยาวประมาณ 3 มม. ผิวมีตุ่ม แพปพัสคล้ายเกล็ด

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและเม็กซิโก เป็นไม้ประดับคลุมดิน

สกุล Sphagneticola O. Hoffm. มี 4 ชนิด พบเฉพาะในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลมาจากภาษาละติน “sphagnos” มอสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม อาจหมายถึงพืชที่ขึ้นคลุมดินคล้ายพวกมอส

ชื่อพ้อง  Silphium trilobatum L., Wedelia trilobata (L.) Hitchc.

ชื่อสามัญ  Creeping daisy

กระดุมทองเลื้อย: ใบจักเป็นพู ขอบจักซี่ฟัน ช่อกระจุกแน่น กลีบดอกวงนอก รูปลิ้น ปลายจัก 3 พูตื้น ๆ (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Strother, J.L. (2006). Asteraceae (Sphagneticola). In Flora of North America Vol. 21: 126. http://www.efloras.org