สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เซซาโว
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Sophora prazeri Prain

Fabaceae

ดูที่ มะกล่ำสร้อยมะกล่ำสร้อย
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Sophora prazeri Prain

Fabaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. กิ่งมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดง ใบประกอบปลายคี่ ยาว 7-11 ซม. หูใบรูปลิ่มแคบ มีขน ใบย่อยมี 3-7 คู่ รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. ใบปลายยาวกว่านี้ ปลายแหลม โคนรูปลิ่มกว้าง แผ่นใบค่อนข้างบาง ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกแบบช่อกระจะออกด้านข้างเรียงสลับกับใบ ยาว 5-20 ซม. ก้านดอกยาว 3-6 มม. ใบประดับคล้ายขนแข็ง ร่วงเร็ว กลีบเลี้ยงรูปถ้วยเบี้ยว ยาว 8-9 มม. จักตื้น 5 จัก ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกรูปดอกถั่ว สีขาวหรือครีม กลีบกลางรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ปลายมน โคนเรียวแคบเป็นก้านกลีบ กลีบปีกยาวเท่า ๆ กลีบกลาง เว้าเป็นติ่ง ก้านกลีบยาว กลีบคู่ล่างคล้ายกลีบปีกแต่สั้นกว่า เกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกันที่โคน รังไข่มีขนสีน้ำตาลแดง ผลเป็นฝักคล้ายลูกปัด ยาว 4-10 ซม. ปลายเป็นจะงอย มี 2-4 เมล็ด รูปไข่ปลายแหลม ยาวประมาณ 8 มม. เมล็ดแก่สีแดง

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทยที่ทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า เซซาโว

สกุล Sophora L. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Faboideae เผ่า Sophoreae มีประมาณ 70 ชนิด พบทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในไทยมีประมาณ 5 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษาอาหรับ “sufayra” ที่ Linnaeus นำมาใช้ตั้งชื่อชนิด S. alopecuroides L.

ชื่ออื่น   มะกล่ำสร้อย (ชัยภูมิ); เซซาโว (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

มะกล่ำสร้อย: ใบประกอบปลายคี่ ช่อดอกออกด้านข้างเรียงสลับกับใบ ดอกสีขาว ผลเป็นฝักคล้ายลูกปัด (ภาพ: ทุ่งใหญ่นเรศวร กาญจนบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Bao, B. and M.A. Vincent. (2010). Fabaceae (Sophora). In Flora of China Vol. 10: 85, 92.