สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ลำแพน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia griffithii Kurz

Lythraceae

ดูที่ ลำแพนหิน

ลำแพนทะเล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia griffithii Kurz

Lythraceae

ดูที่ ลำแพนหินลำแพนหิน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Sonneratia griffithii Kurz

Lythraceae

ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. ต้นขนาดใหญ่โคนต้นมักเป็นโพรง รากหายใจยาว 30-40 ซม. ปลายรากบวมหรือคล้ายรูปหอย ใบรูปไข่กว้างถึงเกือบกลม ยาว 5-8 ซม. ปลายกลมหรือมนกว้าง โคนกลม ก้านใบยาว 3-8 มม. ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุก 2-5 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 6-7 กลีบ หลอดกลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบหนา รูปสามเหลี่ยม ยาว 1.4-2 ซม. ไม่มีกลีบดอก ก้านชูอับเรณูสีขาว ยาว 3-4 ซม. ผลกลมแป้น ผิวด้าน กว้าง 3.5-5.2 ซม. สูง 2-3 ซม. จานรูปถ้วยแผ่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 ซม. รวมกลีบเลี้ยง ปลายกลีบพับงอกลับเล็กน้อย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ลำพู, สกุล)

พบที่บังกลาเทศ หมู่เกาะอันดามันของอินเดีย พม่า คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคใต้ที่ฝั่งทะเลอันดามัน ขึ้นตามป่าชายเลนด้านใน ริมแม่น้ำที่มีน้ำทะเลขึ้นลง

ชื่ออื่น   ลำแพน, ลำแพนทะเล, ลำแพนหิน (ทั่วไป)

ลำแพนหิน: ปลายและโคนใบกลม ผลกลมแป้น ผิวด้าน จานรูปถ้วยแผ่กว้าง (ภาพ: ระนอง - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Qin, H., S.A. Graham and M.G. Gilbert. (2007). Lythraceae. In Flora of China Vol. 13: 288.

Santisuk, T. (1992). Sonneratiaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(4): 440.