สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สาวสยาม
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Sonerila violifolia Hook. f. ex Triana

Melastomataceae

ไม้ล้มลุกอวบน้ำ มีหัวใต้ดิน ลำต้นสูง 10-20 ซม. มีขนแข็งยาวสีน้ำตาลแดงประปราย โดยเฉพาะตามข้อ ขนยาว 4-6 มม. ใบเรียงตรงข้าม เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง รูปไข่ ยาว 3-11 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนรูปลิ่มหรือมน ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านบนมีขนแข็งเอนประปราย ด้านล่างมักมีสีชมพูอมม่วง เกลี้ยง ใบขนาดเล็กเส้นแขนงใบแบบขนนก ใบขนาดใหญ่เส้นแขนงใบออกจากโคนใบหรือเหนือโคนใบเล็กน้อยข้างละ 2-3 เส้น ก้านใบยาว 1-7 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2-9 ซม. มี 1-9 ดอก ก้านดอกยาว 2-3 มม. ฐานดอกยาว 5-6 มม. ดอกสีชมพู กลีบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 0.8-1 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาว 3.5-6 มม. ผลรูปกรวย ยาว 6-7 มม. เรียบ

พบที่พม่า ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นตามโขดหินหรือตามต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้นสูงหรือมีมอสเกาะ ในป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1700 เมตร

สาวสยาม: ลำต้นอวบน้ำ มีขนแข็งยาวสีน้ำตาลแดงประปรายตามลำต้น แผ่นใบด้านบนมีขนแข็งเอนประปราย (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 497.