สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สาวสนมใบเดี่ยว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Sonerila integrifolia Stapf

Melastomataceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มเตี้ย สูงได้ถึง 40 ซม. มีขนยาวสีน้ำตาลตามลำต้น ก้านใบ และช่อดอก ใบตรงข้ามขนาดไม่เท่ากันดูคล้ายเรียงเวียน ใบใหญ่รูปใบหอก ยาว 12–20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเรียวจรดก้านใบ เป็นติ่งขนาดเล็ก เบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบหรือจักเป็นขนแข็งห่าง ๆ มักมีจุดสีขาวเป็นวงกระจาย ใบเล็กรูปไข่กว้าง ยาว 0.5–1 ซม. เส้นใบออกจากโคนข้างละ 2 เส้น เส้นนอกบางคล้ายเส้นขอบใน ก้านใบยาว 1.5–3.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น ๆ คล้ายช่อซี่ร่ม ก้านช่อยาว 1–2 ซม. มี 15–20 ดอก ดอกไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ มีขนต่อมประปราย ฐานดอกยาว 4–6 มม. มีขนประปราย ดอกสีชมพู กลีบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 6 มม. เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาว 2–3 มม. ผลรูปกรวย ยาว 3.5–5 มม. มีตุ่มเล็ก ๆ กระจาย

พบที่คาบสมุทรมลายูตอนบน และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

สาวสนมใบเดี่ยว: มีขนยาวสีน้ำตาลตามลำต้น และก้านใบ ใบตรงข้ามขนาดไม่เท่ากันดูคล้ายเรียงเวียน ใบรูปใบหอก มักมีจุดสีขาวเป็นวงกระจาย เส้นใบออกจากโคนข้างละ 2 เส้น เส้นนอกบางคล้ายเส้นขอบใน (ภาพ: มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 482–497.

Suddee, S., T. Phutthai and S. Rueangruea. (2014). Sonerila dongnathamensis (Melastomataceae) a new species from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 81–84.