สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สาวสวรรค์
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Sonerila helferi C. B. Clarke

Melastomataceae

ไม้พุ่มเตี้ย สูงไม่เกิน 30 ซม. มีขนหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก ฐานดอก และผล ใบเรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง รูปไข่ ยาว 1-3.5 ซม. ปลายแหลม โคนแหลมหรือมน ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ แผ่นใบหนา เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น ก้านใบเกือบไร้ก้านหรือยาวได้ถึง 2 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-2.5 ซม. มีได้ถึง 8 ดอก ก้านดอกยาว 1-4 มม. ฐานดอกรูปถ้วยหรือทรงกระบอก ยาว 4-6 มม. ดอกสีชมพู กลีบรูปรี ยาว 0.9-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาว 7-8 มม. ผลรูปกรวย ยาวประมาณ 1 ซม.

พบที่พม่าทางตอนใต้ และภาคใต้ของไทยที่ระนอง พังงา และนครศรีธรรมราช ขึ้นตามก้อนหินที่เปียกชื้นหรือบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยมอส ตามที่โล่งบนยอดเขา ความสูง 1200-1300 เมตร

สาวสวรรค์: มีขนหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบ ช่อดอก และฐานดอก ใบขนาดเล็ก เรียงหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง อับเรณูโคนแฉกลึก (ภาพ: เขาเหมน นครศรีธรรมราช - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 487.