สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ถ้วยทอง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P. S. Green

Solanaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อยหรืออิงอาศัย ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข่กลับ ยาวได้ถึง 15 ซม. ก้านใบยาว 1-5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามปลายกิ่ง สีเขียวอมเหลือง ด้านในมีปื้นสีม่วงน้ำตาล หลอดกลีบเลี้ยงสั้นกว่าหลอดกลีบดอก ยาว 5-8 ซม. ปลายแยก 2-5 แฉกตื้น ๆ ไม่สมมาตร ดอกรูปถ้วยสอบ ยาว 16-24 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบตื้น ๆ เรียงซ้อนเหลื่อม ขอบจักชายครุย เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดเหนือโคนหลอดกลีบ 8-10 ซม. จุดติดบนหลอดกลีบมีขน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก อับเรณูติดที่ฐาน รูปขอบขนาน ยาว 0.9-1.3 ซม. มี 2 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมี 4 ช่อง บางส่วนอยู่ใต้วงกลีบ มีต่อมน้ำต้อย ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรแยกเป็น 2 พู ผลสดมีหลายเมล็ด รูปกรวยกว้าง ยาว 4-5 ซม. ผนังเหนียว

มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก โคลัมเบีย และเวเนซูเอลา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน คล้ายกับ S. grandiflora Sw. ที่ปากหลอดกลีบดอกแคบกว่า หลอดกลีบเลี้ยงยาวกว่าหลอดกลีบดอกที่เรียวแคบ ส่วนต่าง ๆ มีพิษ

สกุล Solandra Sw. มีประมาณ 10 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและใต้ ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน Daniel Carl Solander (1733-1782)

ชื่อพ้อง  Datura maxima Moc. & Sessé ex Dunal

ถ้วยทอง: หลอดกลีบเลี้ยงสั้นกว่าหลอดกลีบดอก กลีบดอกด้านในมีปื้นสีม่วงน้ำตาล (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Bernardello, L.M. and A.T. Hunziker. (1987). A synoptical revision of Solandra (Solanaceae). Nordic Journal of Botany 7(6): 639-652.