สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เคาะเจื้อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

เจื้อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็งเต็ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ชันสีขาวขุ่น มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง หูใบ ก้านใบ แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงด้านนอก หูใบรูปขอบขนาน ยาว 5-6 มม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. ปลายมนหรือกลม มีตุ่มใบเป็นขน เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกยาว 4-10 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีขาวครีม กลีบรูปแถบ ยาว 1-1.2 ซม. เกสรเพศผู้มีประมาณ 30 อัน ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 6 มม. แกนอับเรณูรูปเส้นด้าย มีขน 2-4 เส้น รังไข่และฐานก้านยอดเกสรเพศเมียรูปไข่ มีขนสั้นนุ่ม คอดเล็กน้อย ยาวประมาณ 2 มม. ผลรูปไข่ ยาว 0.8-1 ซม. ปลายมีติ่งแหลม ปีกยาว 3 ปีก ยาว 4.5-5 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 3-3.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พะยอม, สกุล)

พบที่พม่า และคาบสมุทรอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมสน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่อสามัญ  Burmese sal

ชื่ออื่น   เคาะเจื้อ (ละว้า-เชียงใหม่); แงะ (ภาคเหนือ); จิก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); เจื้อ (ละว้า-เชียงใหม่); ชันตก (ตราด); เต็ง (ภาคกลาง); เต็งขาว (ขอนแก่น); เน่าใน (แม่ฮ่องสอน); ประจั๊ต (เขมร-บุรีรัมย์); ประเจิ๊ก (เขมร-สุรินทร์); พะเจ๊ก, ล่าไน้, แลเน่ย (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ); อองเลียงยง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

เต็ง: ดอกสีขาวครีม กลีบรูปแถบ กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ปลายผลมีติ่งแหลม (ภาพดอก: พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี - มานพ ผู้พัฒน์; ภาพผล: สวนผึ้ง ราชบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Pooma, R. and M. Newman. (2001). Checklist of Dipterocarpaceae in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 167-169.

Smitinand, T., J.E. Vidal and P.H. Hô. (1990). Dipterocarpaceae. Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 25: 86-87.

เต็งขาว
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

เน่าใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

แงะ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

แลเน่ย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

จิก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

ชันตก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

ประเจิ๊ก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

ประจั๊ต
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

พะเจ๊ก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง

ล่าไน้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Shorea obtusa Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae

ดูที่ เต็ง