สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ชันหอย
วันที่ 28 กันยายน 2559

Shorea macroptera Dyer

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. พูพอนเตี้ย ชันสีขาว มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน หูใบ แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ และช่อดอก หูใบรูปใบหอก ยาว 5-6 มม. ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 8-15 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 12-14 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 12 ซม. ก้านดอกยาว 2-3 มม. กลีบเลี้ยงกว้างยาวประมาณ 2 มม. ดอกสีครีมหรือชมพู กลีบรูปใบหอก ปลายมน ยาว 7-8 มม. ด้านนอกมีขนคล้ายไหม เกสรเพศผู้ 15 อัน เรียง 3 วง แกนอับเรณูเป็นติ่ง ฐานก้านเกสรเพศเมียรูปรี มีขนสั้นหนาแน่น ผลรูปไข่กว้าง ยาว 0.8-1.5 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ปีกยาว 3 ปีก ยาว 6-12 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 2-6 ซม. โคนเป็นติ่งแผ่เป็นแผ่นคล้ายเกล็ด ก้านผลสั้นมาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พะยอม, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่เบตง จังหวัดยะลา ขึ้นตามสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 600 เมตร

ชันหอย: โคนต้นมีพูพอนเตี้ย ๆ กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว 3 ปีก โคนเป็นติ่งแผ่เป็นแผ่นคล้ายเกล็ด (ภาพ: เบตง ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 532.