สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แมะแคะแหล่ะ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

กะแลงแง็น
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือดขี้เหล็กเลือด
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. มีขนสั้นนุ่มกระจาย หูใบรูปติ่งหู ยาว 1.5-2 ซม. ใบประกอบมีใบย่อย 10-20 คู่ แกนกลางยาว 20-30 ซม. ก้านใบยาว 1-2 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2-6 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนกลม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 10-30 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายกลม ยาว 0.7-1.5 ซม. มีขนด้านนอก กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพศผู้อันยาว 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2-4 มม. อับเรณูยาว 0.8-1 ซม. อันสั้น 5 อัน อับเรณูสั้นกว่าเล็กน้อย ลดรูป 3 อัน รังไข่เกลี้ยง ฝักรูปแถบ แบน ยาว 8-16 ซม. ปลายมีจะงอย มี 10-30 เมล็ด

พบที่อินเดีย ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณที่มีหินปูน ป่าเต็งรัง ป่าชายหาด หรือชายป่า ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Cassia timoriensis DC.

ชื่อสามัญ  Golden bird, Limestone Cassia

ชื่ออื่น   กะแลงแง็น (นราธิวาส); ขี้เหล็กคันชั่ง (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ขี้เหล็กแดง (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กนางชี (ภาคใต้); ขี้เหล็กป่า (ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงใต้); ขี้เหล็กพันชั่ง (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กเลือด (ภาคใต้); จี้ลีหลอย (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน); ช้าขี้เหล็ก (ภาคใต้); ปี้ตะกะ (ละว้า-เชียงใหม่); มะเกลือเลือด (ราชบุรี); แมะขี้เหละที, แมะแคะแหล่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ขี้เหล็กเลือด: หูใบรูปติ่งหู ปลายใบเป็นติ่งแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ฝักรูปแถบ ปลายมีจะงอย (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and K. Larsen. (2010). Fabaceae (Cassieae). In Flora of China Vol. 10: 28-31.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 102-123.

ขี้เหล็กแดง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ขี้เหล็กคันชั่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ขี้เหล็กดง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ขี้เหล็กนางชี
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ขี้เหล็กป่า
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ขี้เหล็กพันชั่ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

จี้ลีหลอย
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ช้าขี้เหล็ก
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

ปี้ตะกะ
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด

มะเกลือเลือด
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กเลือด