สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตรึงบาดาล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Senna sulfurea (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. กิ่งอ่อนมีขนยาว หูใบรูปแถบ ยาว 0.5-1 ซม. ใบประกอบยาว 15-30 ซม. ก้านยาว 3.5-6.5 ซม. มีใบย่อย 4-6 คู่ มีต่อมรูปกระบองระหว่างก้านใบย่อย 2 คู่ล่าง ใบย่อยรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-10 ซม. ปลายแหลมมน หรือเว้าตื้น โคนรูปลิ่มกว้างถึงกลม แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 15 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 4-8 มม. พับงอกลับ ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงคู่นอกกลม ขนาดประมาณ 3 มม. 3 กลีบในรูปไข่กลับ ยาว 6-9 มม. กลีบดอกรูปไข่ ยาว 1.5-2.5 ซม. อับเรณูยาวเท่า ๆ กัน ยาว 5-7 มม. ก้านชูอับเรณูอันยาว 1 อัน ยาว 3-4 มม. อันสั้น 9 อัน ยาว 1-2 มม. รังไข่มีขนประปราย ก้านเกสรเพศเมียโค้ง เกลี้ยง ฝักรูปแถบ แบน ยาว 10-20 ซม. เป็นมันวาว ปลายมีจะงอย มี 20-30 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขี้เหล็ก, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบเฉพาะเป็นไม้ประดับ คล้ายกับทรงบาดาล S. surattensis (Burm. f.) H. S. Irwin & Barneby ที่มีใบย่อย 6-9 คู่ ใบขนาดเล็กกว่า ปลายใบกลม ฝักสั้นกว่า

ชื่อพ้อง  Cassia sulfurea DC. ex Collad., C. surattensis Burm. F. subsp. glauca (Lam.) K. Larsen & S. S. Larsen

ชื่อสามัญ  Scrambled-eggs

ชื่ออื่น   ตรึงบาดาล (ระยอง); ทรงบาดาล (ภาคกลาง); พรึงบาดาล (ระยอง); สะเก๋ง (ภาคเหนือ); สะโก้ง (เชียงใหม่)

ตรึงบาดาล: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ก้านชูอับเรณูยาว 1 อัน อันสั้น 9 อัน อับเรณูยาวเท่า ๆ กัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and K. Larsen. (2010). Fabaceae (Cassieae). In Flora of China Vol. 10: 31-32.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 119-120.

ทรงบาดาล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Senna sulfurea (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ตรึงบาดาล

พรึงบาดาล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Senna sulfurea (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ตรึงบาดาล

สะเก๋ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Senna sulfurea (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ตรึงบาดาล

สะโก้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Senna sulfurea (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ตรึงบาดาล