สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ขี้เหล็กอเมริกัน
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna spectabilis (DC.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. กิ่งแผ่ออก หูใบขนาดเล็ก รูปเคียว ใบประกอบมีใบย่อย 10-15 คู่ แกนกลางยาว 10-35 ซม. ก้านใบสั้น ใบย่อยรูปรีถึงรูปขอบขนาน ยาว 3-7 ซม. ปลายแหลมมีติ่ง โคนกลม แผ่นใบมีขนด้านล่าง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ส่วนมากยาว 20-30 ซม. หรือยาวได้ถึง 90 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 4-5 มม. ก้านดอกยาว 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง ยาว 5-7 มม. คู่นอกมีขน 3 กลีบในยาวกว่าเล็กน้อย เกลี้ยง กลีบดอกรูปไข่กว้าง ยาว 2-2.5 ซม. กลีบล่างรูปเคียวขนาดใหญ่กว่า เกสรเพศผู้ 7 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2-3 มม. ลดรูป 3 อัน รังไข่เกลี้ยง ฝักคล้ายทรงกระบอก ยาว 18-25 ซม. มีผนังกั้นบาง ๆ มี 50-70 เมล็ด

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน เป็นไม้ประดับ

ชื่อพ้อง  Cassia spectabilis DC.

ชื่อสามัญ  Spectacular Cassia

ขี้เหล็กอเมริกัน: ปลายใบแหลมมีติ่ง โคนกลม ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง กลีบดอกกลีบล่างรูปเคียวขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น เกสรเพศผู้ 7 อัน (ภาพ: cultivated; ภาพซ้าย - ราชันย์ ภู่มา, ภาพขวา: - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and K. Larsen. (2010). Fabaceae (Cassieae). In Flora of China Vol. 10: 28-31.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 102-123.