สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โผงเผง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Senna hirsuta (L.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2.5 ม. มีขนหยาบตามลำต้น หูใบ ก้านใบ แผ่นใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยง และผล ส่วนต่าง ๆ มีกลิ่นเหม็น หูใบรูปแถบ ยาว 0.5-1.5 ซม. ใบย่อยมี 4-5 คู่ แกนกลางใบประกอบยาว 7-10 ซม. ก้านใบยาว 5-6 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-9 ซม. ปลายแหลม โคนกลม ไร้ก้าน ช่อดอกแบบช่อกระจะออกสั้น ๆ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับยาว 4-5 มม. ก้านดอกยาว 1-2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีกว้าง คู่นอกยาว 5-6 มม. 3 กลีบในยาว 7-9 มม. ดอกสีเหลือง กลีบรูปไข่กลับ ปลายแหลม ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 1.5-2.8 ซม. มีก้านกลีบสั้น ๆ อับเรณูมีช่องเปิดที่ปลาย เกสรเพศผู้อันยาว 2 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 5-7 มม. อับเรณูยาว 7-8 มม. อันสั้น 4 อัน ลดรูป 4 อัน รังไข่มีขนคล้ายขนแกะหนาแน่น ยอดเกสรเพศเมียมีขนครุย ฝักโค้งเป็นเหลี่ยม ยาว 6-13 ซม. มีขนหยาบ เมล็ดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขี้เหล็ก, สกุล)

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ขึ้นเป็นวัชพืชในเขตร้อนชื้น ใบมีสรรพคุณกดประสาท ระงับปวด ใช้รักษาโรคผิวหนัง

ชื่อพ้อง  Cassia hirsuta L.

ชื่อสามัญ  Stinking Cassia

ชื่ออื่น   ดับพิษ (นครศรีธรรมราช); โผงเผง (เชียงใหม่)

โผงเผง: กลีบดอกขนาดไม่เท่ากัน มีก้านกลีบสั้นๆ เกสรเพศผู้ขนาดใหญ่ 2 อัน ฝักโค้งเล็กน้อย เป็นเหลี่ยม มีขนหยาบ (ภาพ: ท่าศาลา นครศรีธรรมราช - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae (Cassia hirsuta). In Flora of Thailand Vol. 4(1): 113.

ดับพิษ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Senna hirsuta (L.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ โผงเผง