สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แก่นร้าง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna fruticosa (Mill.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ดูที่ ขี้เหล็กยะวาขี้เหล็กยะวา
วันที่ 4 สิงหาคม 2559

Senna fruticosa (Mill.) H. S. Irwin & Barneby

Fabaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. หูใบขนาดเล็ก ใบประกอบมีใบย่อย 2 คู่ แกนกลางยาว 1-2.5 ซม. มีต่อมระหว่างใบคู่ล่าง ก้านใบยาว 2-5 ซม. ใบย่อยรูปไข่ เบี้ยว ยาว 4-15 ซม. คู่บนขนาดใหญ่กว่าคู่ล่าง ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบมีขนด้านล่าง ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ๆ จรดปลายกิ่งด้านข้าง ก้านดอกยาว 3-5 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. ดอกสีเหลืองซีด กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 2-3 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 3-4 มม. 4 อัน ก้านชูอับเรณูหนา อับเรณูโค้ง ยาว 0.7-1 ซม. ลดรูป 2-3 อัน รังไข่มีขนสั้นนุ่ม ฝักรูปทรงกระบอก ขอบเป็นสัน ยาว 15-25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เมล็ดมีเยื่อหุ้มเหนียว

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เป็นไม้ประดับ

ชื่อพ้อง  Cassia fruticosa Mill.

ชื่อสามัญ  Christmas bush

ชื่ออื่น   แก่นร้าง (จันทบุรี); ขี้เหล็กยะวา (กรุงเทพฯ)

ขี้เหล็กยะวา: ดอกสีเหลืองซีด มีก้านกลีบ ก้านชูอับเรณูหนา อับเรณูโค้ง ฝักรูปทรงกระบอก ขอบเป็นสัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, D., D. Zhang and K. Larsen. (2010). Fabaceae (Cassieae). In Flora of China Vol. 10: 28-31.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 102-123.