สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือซุด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Secamone villosa Blume

Apocynaceae

ดูที่ เถาวัลย์แดง

เครือมะแตก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Secamone villosa Blume

Apocynaceae

ดูที่ เถาวัลย์แดงเถาวัลย์แดง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Secamone villosa Blume

Apocynaceae

ไม้เถา ยาวได้กว่า 10 ม. น้ำยางสีขาว มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบเรียงตรงข้าม รูปรีกว้างหรือรูปขอบขนาน ยาว 4.5-12 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ก้านช่อยาว 3-10 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 3 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงทับกันด้านซ้ายในดอกตูม ดอกบานรูปกงล้อ หลอดกลีบสั้น กลีบรูปใบหอก ยาว 0.8-1 ซม. โคนด้านในมีขนยาว กะบังมี 5 พู ปลายรูปลิ่มแคบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่โคนหลอดกลีบ แนบติดยอดเกสรเพศเมียเป็นเส้าเกสร ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน หุ้มรังไข่ ปลายยอดเกสรเพศเมียเป็นจะงอย ผลแห้งแตกแนวเดียว ติดฝักเดียวหรือเป็นคู่ กางออก รูปทรงกระบอก ยาว 8-18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. เมล็ดจำนวนมาก แบน เรียวยาวประมาณ 1 ซม. มีจะงอย ปลายมีขนกระจุกยาวประมาณ 2 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และชวา ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

สกุล Secamone R. Br. ในที่นี้ได้รวมเอาสกุล Toxocarpus ไว้ด้วย อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Secamonoideae ทำให้มีจำนวนกว่า 130 ชนิด พบในแอฟริกา โดยเฉพาะในมาดากัสการ์ เอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีรายงาน 6 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษาอาหรับ “squamona” ที่ใช้เรียกชนิด S. aegyptiaca W. T. Aiton

ชื่อพ้อง  Toxocarpus villosus (Blume) Decne., T. hosseusii Schltr.

หมายเหตุ  เครือซุด (เลย); เครือมะแตก (ภาคเหนือ); เถาวัลย์แดง (ราชบุรี); อบเชยเถา (กรุงเทพฯ)

เถาวัลย์แดง: มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบเรียงตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อกระจุก ดอกรูปกงล้อ มีขนยาวที่โคนด้านใน (ภาพ: แม่สอด ตาก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Klackenberg, J. (2010). New species and combinations of Secamone (Apocynaceae, Secamonoideae) from South East Asia. Blumea 55: 231-241.

Li, B., M.G. Gilbert and W.D. Stevens. (1995). Asclepiadaceae (Toxocarpus). In Flora of China Vol. 16: 198.

อบเชยเถา
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Secamone villosa Blume

Apocynaceae

ดูที่ เถาวัลย์แดง