สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จือมา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Schoutenia kunstleri King

Malvaceae

ดูที่ หงอนไก่หงอนไก่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Schoutenia kunstleri King

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. มีขนกระจุกรูปดาวสั้นนุ่มตามกิ่ง ก้านใบ กลีบเลี้ยง รังไข่ และผล ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนมน เบี้ยว เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 0.8-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ยาว 4-7 ซม. ตาดอกรูปไข่ ยาวประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง ขยายในผล ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกกัน อับเรณูติดที่ฐาน รูปขอบขนาน รังไข่มี 2-5 ช่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 3-5 แฉก ผลแห้งไม่แตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. กลีบเลี้ยงที่ขยายบานออกรูประฆัง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1-2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แดงสะแง สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ชวา และภาคใต้ของไทยที่ตรัง นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 50-200 เมตร

ชื่ออื่น   จือมา (มาเลย์-นราธิวาส), หงอนไก่ (นราธิวาส)

หงอนไก่: ใบเรียงสลับระนาบเดียว เส้นโคนใบข้างละ 1 เส้น ช่อดอกแบบช่อกระจุก เกสรเพศผู้จำนวนมาก แยกกัน กลีบเลี้ยงที่ขยายบานออกรูประฆัง (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (1993). Tiliaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 73.