สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โสกเหลือง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

Fabaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. แกนใบประกอบยาว 20-75 ซม. ใบย่อยมี 4-8 คู่ รูปไข่ หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 7-32 ซม. ปลายแหลม โคนรูปลิ่มหรือกลม ก้านใบย่อยยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกมักออกตามกิ่ง กว้าง 15-35 ซม. ใบประดับขนาดใหญ่กว่าใบประดับย่อย รูปไข่ ยาว 1-3.5 ซม. ร่วงเร็ว ใบประดับย่อยรูปใบหอก ยาว 0.6-1.7 ซม. ร่วงเร็ว ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ฐานดอกยาว 1-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 0.5-1 ซม. สีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีเข้ม เกสรเพศผู้ 3-7 อัน รังไข่มีขน ฝักรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 15-40 ซม. โค้งทั้งสองด้าน ปลายมีจะงอย ยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 6-8 เมล็ด เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 3.5 ซม.

พบที่พม่าตอนใต้ คาบสมุทรมลายู และชวา ในไทยพบทางภาคใต้ที่ภูเก็ต ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร เปลือกมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อสามัญ  Yellow ashok tree, Yellow Saraca

ชื่ออื่น   ศรียะลา, โสกเหลือง (กรุงเทพฯ); อโศกเหลือง, อโศกใหญ่ (ภาคใต้)

โสกเหลือง: ช่อดอกออกตามกิ่งหรือลำต้น ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น กลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก มี 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 3-7 อัน ฝักโค้งทั้งสองด้าน ปลายมีจะงอย (ภาพดอก: cultivated - ปรีชา การะเกตุ; ภาพผล: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Ding Hou, K. Larsen and S.S. Larsen. (1996). Caesalpiniaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae) (Saraca). In Flora Malesiana Vol. 12: 660-673.

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 94-98.

ศรียะลา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

Fabaceae

ดูที่ โสกเหลือง

อโศกเหลือง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

Fabaceae

ดูที่ โสกเหลือง

อโศกใหญ่
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

Fabaceae

ดูที่ โสกเหลือง