สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระโถนพระราม
วันที่ 10 มีนาคม 2559

Sapria ram Bänziger & B. Hansen

Rafflesiaceae

พืชเบียน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-11 ซม. หลอดกลีบสูง 6-8 ซม. กลีบรวมสีม่วงอมแดง รูปสามเหลี่ยมกว้าง วงนอกยาว 2-4 ซม. วงในแคบกว่า ช่วงโคนมีตุ่มและจุดสีขาว ชมพู หรือม่วงกระจาย แผ่นคล้ายกะบังด้านบนสีขาวหรืออมเหลือง กว้าง 0.8-1.8 ซม. แผ่นรูปเส้นด้ายคล้ายเกล็ด ยาวได้ถึง 5 มม. มีปุ่มประปราย ช่องเปิดกว้าง 1.3-3 ซม. เท่า ๆ จานฐานดอกในดอกเพศเมีย กว้างกว่าจานฐานดอกในดอกเพศผู้ เส้าเกสรสูงประมาณ 2 ซม. ในดอกเพศผู้กว้างประมาณ 5 มม. ในดอกเพศเมียกว้างประมาณ 1 ซม. จานฐานดอกสีม่วงอมแดง ชมพู หรือมีจุดสีขาวตรงกลาง มีขนรูปเส้นด้ายหนาแน่น ยาวประมาณ 2 มม. คอหลอดกลีบสีเข้ม มีเม็ดเล็ก ๆ กระจาย ด้านในมีสันเป็นริ้ว สูงกว่าความกว้างริ้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระโถนฤาษี, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ที่ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี ขึ้นเบียนรากต้น Tetrastigma harmandii Planch. ในป่าดิบแล้ง ความสูง 100-750 เมตร

ชื่อสามัญ  Rama’s spittoon

กระโถนพระราม: กลีบดอกมีจุดสีขาวช่วงโคน แผ่นคล้ายกะบังด้านบนสีขาวหรืออมเหลือง (ภาพ: คลองนาคา ระนอง - Hans Bänziger)

เอกสารอ้างอิง

Bänziger, H. and B. Hansen. (1997). Unmasking the real identity of Sapria poilanei Gagnepain emend., and description of Sapria ram sp. n. (Rafflesiaceae). Natural History Bulletin of the Siam Society 45: 149-170.