สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แคขาว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Santisukia pagetii (Craib) Brummitt

Bignoniaceae

ดูที่ กาญจนิกากาญจนิกา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Santisukia pagetii (Craib) Brummitt

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบประกอบยาว 17-35 ซม. ใบย่อยมี 5-10 คู่ รูปไข่ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5-7 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ก้านใบย่อยยาว 1-5 มม. ช่อดอกยาว 20-35 ซม. มีขนและต่อมประปราย หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 ซม. มีต่อมหนาแน่น ดอกรูปแตร สีขาว ยาว 4.5-5.5 ซม. หลอดกลีบดอกตรง ฝักรูปขอบขนาน ยาว 10-16 ซม. มีต่อมหนาแน่น ผนังกั้นกว้าง 2.5-3 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 2.5 ซม. รวมปีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ แคสันติสุข, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นบนเขาหินปูนที่แห้งแล้ง หรือใกล้ชายทะเล ความสูงถึงประมาณ 200 เมตร

ชื่ออื่น   กาญจนิการ์, แคขาว (กรุงเทพฯ); ลั่นทมขาว (กาญจนบุรี)

กาญจนิกา: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตร หลอดกลีบดอกตรง ฝักรูปขอบขนาน มีต่อมหนาแน่น (ภาพ: เขาหลวง กำแพงเพชร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae (Barnettia pagetii). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 57-60.

ลั่นทมขาว
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Santisukia pagetii (Craib) Brummitt

Bignoniaceae

ดูที่ กาญจนิกา