สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคสันติสุข
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ลำต้นมักแคระแกร็น ใบประกอบมีใบย่อย 4-7 คู่ รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 3.5-7.5 ซม. โคนเบี้ยว ขอบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ หรือเป็นคลื่นห่าง ๆ ก้านใบยาว 2-5 มม. ช่อดอกยาว 16-28 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-1.5 ซม. มีต่อมประปราย ดอกรูประฆัง สีขาวอมชมพูหรือสีชมพูเข้ม ยาว 3-4 ซม. โคนเป็นหลอดแคบสั้น ยาว 0.8-1.2 ซม. ปลายบานออกกว้าง ยาว 2.3-3.3 ซม. ฝักรูปขอบขนาน ยาว 12-16 ซม. ผิวมีต่อมประปราย ผนังกั้นกว้าง 2.8-3.8 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 3 ซม. รวมปีก

พืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายห่าง ๆ ทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ีขอนแก่น และภาคกลางที่สระบุรี ขึ้นบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูง 50-100 เมตร

แคสันติสุข: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกบานออกรูประฆังกว้าง ฝักรูปขอบขนานสั้น ๆ มีต่อมประปราย (ภาพ: ถ้ำเพชรถ้ำทอง นครสวรรค์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Brummitt, R.K. (1992). Santisukia, a new generic name in Bignoniaceae. Kew Bulletin 47: 436.

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae (Barnettia). In Flora of Thailand Vol. 5(1): 57-60.