สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เนียมไทย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Salomonia thailandica H. Koyama

Polygalaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. บางครั้งแตกกิ่ง ลำต้นมีริ้วเป็นเหลี่ยม เกลี้ยง ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลมมน ไร้ก้าน ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. ใบประดับยาว 0.7-1.2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 0.6-1 มม. ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกยาว 2.5-3.5 มม. ผลยาว 2-2.2 มม. ผิวช่วงล่างมีรยางค์คล้ายหนามและขนประปราย ขอบมีแถบขนคล้ายหนาม 5-8 อัน ยาว 1.3-2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เนียมนกเขา, สกุล)

พบที่กัมพูชา ในไทยพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามทุ่งหญ้าที่เป็นหินทราย ความสูง 150-500 เมตร

เนียมไทย: ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายแหลมยาว ไร้ก้าน ขอบผลมีแถบขนคล้ายหนาม 5-8 อัน (ภาพ: ผาแต้ม อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Pendry, C.A. (2001). Polygalaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 523-524.