สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เนียมต้นปีก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Salomonia longiciliata Kurz

Polygalaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 30 ซม. บางครั้งแตกกิ่ง ลำต้นมีริ้วเป็นเหลี่ยมหรือมี 3 ปีก เกลี้ยง ใบรูปไข่ รูปไข่กลับ หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 0.6–1.5 ซม. ใบที่โคนส่วนมากกลม ปลายและโคนแหลมหรือกลม ขอบมีขนครุย ไร้ก้านหรือมีก้านยาวประมาณ 1 มม. ช่อดอกยาว 1–6 ซม. ใบประดับยาว 0.9–1.4 มม. ดอกสีชมพูอมม่วง กลีบเลี้ยงยาว 0.8–1.7 มม. กลีบดอกยาว 1.8–2.5 มม. ผลยาว 1.5–2 มม. ผิวช่วงล่างมีรยางค์คล้ายหนาม และมีขนประปราย ขอบมีแถบขนคล้ายหนาม 5–9 อัน ยาว 0.2–0.9 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เนียมนกเขา, สกุล)

พบที่พม่า กัมพูชา เวียดนาม บอร์เนียว และฟิลิปปินส์ ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะ ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่ออื่น   เนียมต้นปีก (ทั่วไป); หญ้ารากหอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เนียมต้นปีก: ลำต้นมีริ้ว ขอบใบมีขนครุย ไร้ก้านหรือก้านสั้น ผลขอบมีแถบขนคล้ายหนาม 5–9 อัน (ภาพ: ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Pendry, C.A. (2001). Polygalaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 523.

หญ้ารากหอม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Salomonia longiciliata Kurz

Polygalaceae

ดูที่ เนียมต้นปีก