สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ต้อยติ่งเทศ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Ruellia implex C. Wright

Acanthaceae

ดูที่ ต้อยติ่ง