สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ผักสี่ทิศ
วันที่ 30 มกราคม 2560

Rubia garrettii Craib

Rubiaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้กว่า 4 ม. เกลี้ยง หูใบและใบเรียงรอบข้อ 2 คู่ ขนาดไม่เท่ากัน รูปใบหอกหรือแกมรูปไข่กลับ กว้าง 0.2-1.5 ซม. ยาว 0.6-2 ซม. เส้นกลางใบชัดเจน ก้านใบยาวได้ถึง 5 มม. ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกจำนวนมาก กลีบเลี้ยงไม่ชัดเจน ดอกรูประฆัง สีเขียวอมเหลือง หลอดกลีบสั้น กลีบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ผลสุกสีดำเป็นมันวาว มี 2 พู หรือฝ่อหนึ่งพู แต่ละพูเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม.

พบทางตอนบนของพม่าและภาคเหนือของไทยที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามชายป่าดิบเขา ความสูง 2400-2550 เมตร

ชื่ออื่น   ผักสี่ทิศ, ผักสี่ทิศต้นเกลี้ยง, ผักสี่ทิศใบหอก (ทั่วไป)

ผักสี่ทิศ: ลำต้นเกลี้ยง เส้นกลางใบชัดเจน ผลสด ฝ่อหนึ่งพู สุกสีดำ (ภาพ: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, T. and F. Ehrendorfer. (2011). Rubiaceae (Rubia). In Flora of China Vol. 19: 305, 311.

ผักสี่ทิศใบหอก
วันที่ 30 มกราคม 2560

Rubia garrettii Craib

Rubiaceae

ดูที่ ผักสี่ทิศ

ผักสี่ทิศต้นเกลี้ยง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Rubia garrettii Craib

Rubiaceae

ดูที่ ผักสี่ทิศ