สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แววนกแว่น
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Ridleyandra latisepala (Ridl.) A. Weber

Gesneriaceae

ดูที่ คำปองแสด