สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เฉวียนฟ้า
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Rhynchoglossum obliquum Blume

Gesneriaceae

ดูที่ สายน้ำค้าง