สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สายน้ำค้าง  สกุล
วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Rhynchoglossum Blume

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก ไม่มีหูใบ ใบเรียงเวียน โคนเบี้ยว ช่อดอกแบบช่อกระจะเรียงออกด้านเดียว ใบประดับขนาดเล็กติดตรงข้ามดอก กลีบเลี้ยงรูประฆัง มี 5 สัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ติดทนหุ้มผล ดอกสมมาตรด้านข้าง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่กว้างหรือแยกเป็นแฉก กลีบบนแยกเป็น 2 แฉกตื้น ๆ กลีบล่าง 3 กลีบ โคนด้านในมักมีจุดสีเหลืองอมน้ำตาล เกสรเพศผู้ 2 อัน หรือ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ติดใกล้กึ่งกลางหลอดกลีบดอก รังไข่มีช่องเดียว พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ จานฐานดอกรูปวงแหวนหรือรูปถ้วย เกสรเพศเมีย 1 อัน ยอดเกสรแผ่ออกหรือแยก 2 แฉกไม่เท่ากัน ผลแห้งแตกกลางพู สั้นกว่าหรือยาวกว่ากลีบเลี้ยง เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก

สกุล Rhynchoglossum มี 13 ชนิด ส่วนมากพบในเอเชียเขตร้อน ในอเมริกากลางมี 1 ชนิด ในไทยมี 3 ชนิด อีกชนิดคือ เฉวียนฟ้า R. obliquum Blume ช่อดอกยาว ดอกสีม่วงอมฟ้า ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “rhynchos” จะงอย และ “glossa” ลิ้น ตามลักษณะของกลีบปากล่างยื่นยาวเป็นจะงอยคล้ายลิ้น

เฉวียนฟ้า: ช่อดอกยาว ดอกสีม่วงอมฟ้า (ภาพ: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Pattharahirantricin, N. (2014). The genus Rhynchoglossum Blume (Gesneriaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 24-34.