สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กุหลาบแดง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron malayanum Jack

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบมลายู

กุหลาบแดงทักษิณ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron malayanum Jack

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบมลายูกุหลาบมลายู
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron malayanum Jack

Ericaceae

ไม้พุ่มอิงอาศัยหรือขึ้นตามพื้นดิน อาจสูงได้ถึง 5 ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยง รังไข่ และผล ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-15 ซม. ก้านใบยาว 1-2.2 ซม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มี 3-8 ดอก ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านดอกยาว 0.6-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงจักรูปสามเหลี่ยมตื้น ๆ ดอกรูปแตร สีแดงส้ม มีเกล็ดกระจายด้านนอก หลอดกลีบดอกยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 5-7 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ เกสรเพศผู้ ผลรูปทรงกระบอกเรียวแคบ ยาว 2-2.5 ซม. เมล็ดปลายมีรยางค์เป็นขนทั้ง 2 ด้าน

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา และบอร์เนียว ในไทยพบทางภาคใต้ตอนล่างที่ยะลา ขึ้นตามสันเขา ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

ชื่ออื่น   กุหลาบแดง, กุหลาบแดงทักษิณ, กุหลาบมลายู (ทั่วไป)

กุหลาบมลายู: มีเกล็ดสีน้ำตาลแดงหนาแน่นตามแผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก และผล กลีบดอกรูปแตร ผลรูปทรงกระบอก เรียวแคบ (ภาพ: แว้ง นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Chamberlain, D.F. (1982). A revision of Rhododendron II. Subgenus Hymenanthes. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 39(2): 328-332.

Chamberlain, D.F. and S.J. Rae. (1990). A revision of Rhododendron IV subgenus Tsutsusi. Edinburgh Journal of Botany. 47(2): 115-116.

Fang, M., F. Ruizheng, H. Mingyou, H. Linzhen, Y. Hanbi and D.F. Chamberlain. (2005). Ericaceae (Rhododendron). In Flora of China Vol. 14: 260, 272, 427, 440.

Sleumer, H. (1966). Ericaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 532-533.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 125-132.