สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบขาวกุหลาบขาว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

Ericaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. กิ่ง ใบ และผลอ่อนมีขนยาวหนาแน่น มีเกล็ดรังแคตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ก้านใบยาว 2-7 มม. ช่อดอก มี 2-5 ดอก ก้านดอกยาว 3-7 มม. มีขน กลีบเลี้ยงจักไม่ชัดเจน ขอบมีขนครุย ดอกรูปแตร สีขาวหรืออมชมพู ยาว 5-7 ซม. ปลายแฉกตื้น ๆ ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่า ๆ กัน ประมาณหลอดกลีบดอก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเล็กน้อย โคนมีขนยาว อับเรณูยาวประมาณ 5 มม. รังไข่มีเกล็ดรังแค ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสรเพศผู้ ผลรูปทรงกระบอก ยาว 0.5-1 ซม.

พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลย ขึ้นตามป่าสนเขาหรือที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1600-2200 เมตร แยกเป็น subsp. ciliicalyx พบที่จีนตอนใต้ และเวียดนามตอนบน ก้านเกสรเพศเมียยาวกว่ากลีบดอก

ชื่อพ้อง  Rhododendron ludwigianum Hosseus, R. lyi H. Lév.

ชื่ออื่น   กุหลาบขาว, กุหลาบขาวเชียงดาว, คำขาวเชียงดาว (ทั่วไป); ดอกสามสี, ไม (เลย)

กุหลาบขาว: ถิ่นที่อยู่ตามที่โล่งบนเขาหินปูน มีขนยาวหนาแน่นตามกิ่ง ใบอ่อน และผลอ่อน ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตร (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่; ภาพบน - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, ภาพล่าง - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chamberlain, D.F. (1982). A revision of Rhododendron II. Subgenus Hymenanthes. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 39(2): 328-332.

Chamberlain, D.F. and S.J. Rae. (1990). A revision of Rhododendron IV subgenus Tsutsusi. Edinburgh Journal of Botany. 47(2): 115-116.

Fang, M., F. Ruizheng, H. Mingyou, H. Linzhen, Y. Hanbi and D.F. Chamberlain. (2005). Ericaceae (Rhododendron). In Flora of China Vol. 14: 260, 272, 427, 440.

Sleumer, H. (1966). Ericaceae. In Flora Malesiana Vol. 6: 532-533.

Watthana, S. (2015). Ericaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 125-132.

กุหลาบขาวเชียงดาว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบขาว

คำขาวเชียงดาว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบขาว

ดอกสามสี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Rhododendron ciliicalyx Franch. subsp. lyi (H. Lév.) R. C. Fang

Ericaceae

ดูที่ กุหลาบขาว