สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ท่อมหมูหนาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

Rennellia microcephala (Ridl.) K. M. Wong

Rubiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 4 ม. หูใบยาว 3-4 ซม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5-13 ซม. ก้านใบยาว 0.4-1.2 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกแน่นคล้ายช่อซี่ร่ม ก้านช่อเกือบไร้ก้าน แต่ละช่อกระจุกมี 2-5 ดอก กลีบเลี้ยงรูปลิ่มแคบ คล้ายหนาม ยาว 6-8 มม. ขยายเล็กน้อยในผล หลอดกลีบดอกยาว 1.2-2 ซม. กลีบยาว 0.8-1.2 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. ผลรวมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ส่วนมากมีไพรีนเดียว

พบที่คาบสมุทรมลายูตอนบน และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามที่ลาดชันหรือสันเขาในป่าดิบชื้น ความสูง 100-600 เมตร

ชื่อพ้อง  Myrioneuron microcephalum Ridl.

ท่อมหมูหนาม: ช่อดอกออกเป็นกระจุกแน่นคล้ายช่อซี่ร่ม ก้านช่อเกือบไร้ก้าน แต่ละช่อกระจุกมี 2-5 ดอก กลีบเลี้ยงรูปลิ่มแคบ ติดทน (ภาพ: ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Johansson, J.T. (1989). Revision of the genus Rennellia Korth. (Rubiaceae- Rubioideae). Blumea 34: 3-19.

Wong, K.M. (1989). Rubiaceae. In Tree Flora Malaya 4: 404-405.