สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตีนเป็ดเล็ก
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia sumatrana Jack

Apocynaceae

ดูที่ ระย่อมตีนเป็ดระย่อมตีนเป็ด
วันที่ 28 เมษายน 2560

Rauvolfia sumatrana Jack

Apocynaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. กิ่งมีช่องอากาศหนาแน่น ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 4.5-20 ซม. แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 24-30 เส้น เรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 0.7-2.8 ซม. ช่อดอกหลายช่อเรียงเวียนรอบข้อตามปลายกิ่ง ยาว 8-20 ซม. ก้านช่อยาว 11-15 ซม. ก้านดอกยาว 6-8 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 มม. ดอกสีขาว หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 4.5 มม. มีขนสั้นนุ่มรอบปากหลอด กลีบรูปไข่ ยาว 1.5-1.8 มม. เกสรเพศผู้ติดใกล้ปากหลอดกลีบ คาร์เพลเชื่อมติดกัน เกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. รวมยอดเกสร ผลออกเดี่ยว ๆ ภายในแยกเป็น 2 ช่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2.5 ซม. สุกสีดำ

พบที่คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว สุมาตรา ชวา ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 400 เมตร

ชื่ออื่น   ตีนเป็ดเล็ก (สุราษฎร์ธานี); ระย่อมตีนเป็ด (กรุงเทพฯ)

ระย่อมตีนเป็ด: เส้นแขนงใบเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ช่อดอกหลายช่อเรียงเวียนรอบข้อตามปลายกิ่ง ผลออกเดี่ยว ๆ สุกสีดำ (ภาพดอก: ศรีพังงา พังงา, ภาพผล: cultivated; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.J.M. Leeuwenberg and D.J. Middleton. (1995). Apocynaceae. In Flora of China Vol. 16: 157-159.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 50-55.