สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคธารโบก
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Radermachera peninsularis Steenis

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูง 7-20 ม. ใบประกอบ 3 ชั้น ยาว 40-80 ซม. ใบย่อยรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 5-7 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคล้ายหาง แผ่นใบมีจุดโปร่งแสงกระจาย ด้านล่างมีต่อมใกล้ช่วงปลายใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วยหนา ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแยก 3-5 แฉก ขนาดไม่เท่ากัน ดอกรูประฆัง สีขาวครีม ด้านในมีปื้นเหลือง หลอดกลีบดอกช่วงโคนยาวประมาณ 1.5 ซม. ช่วงปลายแผ่กว้าง ยาว 3.5-4.5 ซม. กลีบรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 ซม. จุดติดเกสรเพศผู้เกลี้ยง จานฐานดอกรูปวงแหวน ฝักรูปแถบบิดไปมา ยาว 50-65 ซม. เมล็ดรูปแถบ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รวมปีกใส (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กาซะลองคำ, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 100 เมตร

แคธารโบก: ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น กลีบเลี้ยงรูปถ้วยหนา ดอกรูประฆังสีขาวครีม ด้านในมีปื้นเหลือง (ภาพ: เขาประบางคราม กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Santisuk, T. (1987). Bignoniaceae. In Flora of Thailand Vol. 5(1): 40.