สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แส
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus myrsinifolia Blume

Fagaceae

ดูที่ ก่อเต้าปูนนกก่อเต้าปูนนก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus myrsinifolia Blume

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-18 ซม. โค้งเล็กน้อย โคนเบี้ยว แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกมีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุก 2-3 ช่อ หรือเป็นกระจุกแน่น ยาว 5-10 ซม. ช่อดอกเพศเมียตั้งขึ้น ยาว 1-2 ซม. ดอกเป็นกระจุก 3-5 ดอก ผลรูปโคนกว้างเกือบกลม ขนาด 2-2.5 ซม. รวมกาบ เกลี้ยงหรือมีขนคล้ายไหม กาบหุ้มผลมากกว่ากึ่งหนึ่ง เกล็ดเชื่อมติดกัน เรียง 7-9 วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อแดง, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง หรือป่าเต็งรัง ความสูงถึงประมาณ 900 เมตร คำระบุชนิดบางครั้งเขียนว่า "myrsinaefolia"

ชื่ออื่น   ก่อด่าง (เพชรบูรณ์); ก่อเต้าปูนนก, แส (ภาคใต้)

ก่อเต้าปูนนก: ใบโค้งเล็กน้อย โคนเบี้ยว ผลรูปโคนกว้าง กาบหุ้มผลมากกว่ากึ่งหนึ่ง เกล็ดเชื่อมติดกันเรียง 7-9 วง (ภาพ: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Huang, C., Y. Zhang and B. Batholomew. (1999). Fagaceae. In Flora of China Vol. 4: 398.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae (Quercus myrsinifolia). In Flora of Thailand Vol. 9(3): 385-389.

ก่อด่าง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus myrsinifolia Blume

Fagaceae

ดูที่ ก่อเต้าปูนนก