สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ก่อแงะ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดงก่อแดง
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่ ยาว 8-20 ซม. ขอบจักช่วงครึ่งบนของแผ่นใบ เส้นแขนงใบข้างละ 9-14 เส้น จรดขอบใบ ก้านใบยาว 1-4 ซม. ช่อดอกเพศผู้ยาว 10-15 ซม. ช่อดอกเพศเมียออกเป็นกระจุก 3-10 ช่อ ตั้งตรง ยาว 1-3 ซม. ผลรูปไข่ ปลายบุ๋ม กว้าง 1.5-3.5 ซม. สูง 1.4-2.5 ซม. รวมกาบ มีขนคล้ายไหม กาบรูปกรวยกลับหุ้มเกินกึ่งหนึ่ง เกล็ดหนาเรียงสลับ

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าสนเขา ความสูง 500-2100 เมตร เนื้อไม้นิยมใช้ทำถังหมักแอลกอฮอล์

ชื่ออื่น   ก่อขี้หมู, ก่อหยวก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ก่อแงะ, ก่อดำ, ก่อแดง, ก่อตาหมู, ก่อตี่, ก่อแมงนูน, ก่อแอบ (ภาคเหนือ); ก่อถอก, ก่อหัววอก (เชียงใหม่)

ก่อแดง: กิ่งมีช่องอากาศ ผลรูปไข่ ปลายบุ๋ม กาบหุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง เกล็ดหนาเรียงสลับ (ภาพ: เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Huang, C., Y. Zhang and B. Batholomew. (1999). Fagaceae. In Flora of China Vol. 4: 370, 379.

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 352-409.

ก่อแมงนูน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อแอบ
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อขี้หมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อตาหมู
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อตี่
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อถอก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อหยวก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง

ก่อหัววอก
วันที่ 29 เมษายน 2559

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

ดูที่ ก่อแดง